Polski:

Celem projektu SLOTOWA SIEĆ GOŚCINNOŚCI jest stworzenie przestrzeni spotkania uchodźców, rodzin witających ich w Polsce i osób z Zachodu wspierających nas finansowo. Tkamy lokalne sieci na miarę maratonu, a nie sprintu. Chcemy zaszczepić ducha SLOTu w naszych mieszkaniach i miastach. Nie chodzi nam tylko o dach nad głową, ale o wspólnotę, w której każdy coś daje i coś dostaje. 

W ciągu ostatniego tygodnia pokazaliśmy polską gościnność w najlepszym stylu. Teraz jako Lokalne Ośrodki Twórcze chcemy tworzyć sieci, w których nasi goście mogą poczuć się nie tylko bezpieczni, ale też potrzebni – aby przetrwać traumę wojny dopóki nie wrócą do domu. 

Chcemy tworzyć eksperymentalne „poletka” w miastach, gdzie nasza sieć kontaktów jest najgęstsza, tak aby nowe „sadzonki” mogły odnaleźć dobry mikroklimat. Tam gdzie ukraińscy uchodźcy są dziś witani szeroko otwartymi ramionami, chcemy dać im szansę zyskać środki do życia na czas pobytu w Polsce, gdzie (przynajmniej czasowo) będą mogli zapuścić korzenie, nawiązać przyjaźnie i przynieść do stołu swoje dary. Wierzymy, że każdy z nas i każdy z nich ma coś do zaoferowania. 

Specyfiką naszej inicjatywy jest to, że nie jest anonimowa, ale oparta na istniejących już relacjach sąsiadów i slotowych znajomych. Mamy doświadczenie wspólnej pracy, tworzenia i życia blisko siebie oraz wykorzystywania ludzkiej różnorodności jako potencjału, a nie zagrożenia.

To mocna sieć, w której uchodźcy mogą nie tylko bezpiecznie wylądować, ale też wpleść w nią swoje umiejętności, historie i zasoby.

Obecnie poszukujemy polskich i ukraińskich wolontariuszy do Sztafety Pomagania, aby wesprzeć uchodźców, którzy już są w Polsce i rodziny, które ich przyjęły: https://forms.gle/7v32VdXbrNfXUxwGA

Prowadzimy też zbiórkę funduszy do przekazania bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy na ich bieżące potrzeby oraz na wsparcie goszczących ich rodzin.

English:

Over 600,000 refugees have already arrived in Poland, and been welcomed with open arms. The aim of the SLOT HOSPITALITY NETWORK is to do more than provide a roof over their heads – we want to create a space of meeting and reciprocity between the refugees, their Polish hosts and the people from the West who may offer some financial support. The plan is to create local micro-models of long-term refugee integration. We hope to enable a model collaboration, in which everyone will be able to give and take.

Our objective is to create experimental “plots” in communities where our network of contacts is dense, so that new “seedlings” could find a beneficial microclimate. The plots would provide a space where the refugees from Ukraine could be warmly welcome, where they could find some means of support as long as they are in Poland, where they could, if only temporarily, strike roots, develop friendships and put their gifts on the table. We do believe everyone of them and everyone of us has something to share and offer.

Contrary to some other initiatives of the kind, the SLOT hospitality network is not anonymous but based on the existing relations between neighbors and SLOT friendships. We are experienced in collaborating and taking advantage of our diversity.

Now we are seeking volunteers for the Relay of Help to provide support for refugees who are already in Poland and for the families which have received them: https://forms.gle/7v32VdXbrNfXUxwGA

We have been collecting funds in the US to give directly to the refugees from Ukraine for their current needs and to support the families that offer them their hospitality.