Co robimy?

Zapraszamy do wspólnego tworzenia, wymiany doświadczeń,
dzielenia się pasją i wzajemnej inspiracji.

Wartości

Teksty poniżej są próbą uchwycenia tego, co jest ważne dla ludzi, którzy tworzą SLOT.
To hologram, który powstał z nałożenia wielu, często różnych, perspektyw.
Po części opisuje rzeczywistość, a po części marzenia i aspiracje.

#spotkanie

Można się mijać, można się spotkać. Wybieramy to drugie.

Można chcieć zrozumieć i chcieć być zrozumianym.
Z tych dwóch wybieramy najpierw to pierwsze.

Slot jest jak górskie schronisko w którym spotykają się wędrowcy.
Ich spotkanie jest ważne, niezależnie od drogi, która idą, ani celu, który obrali.

#wolność

Wolność bycia sobą autentycznie.

I odczuwalne zaproszenie – tutaj możesz być sobą taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś.
W naszej różnorodności jest wielkie bogactwo.

Obok słowa wolność pojawia się drugie, bardzo ważne – odpowiedzialność.
Za ludzi i inne istoty, które żyją razem ze mną lub choćby obok mnie.
Oraz za przestrzeń, w której jesteśmy.

#miłość

Relacje, przyjaźń i wspólnota – na nich opieramy nasze działania.

Ta ciągła próba wychodzenia poza własne ja, tak indywidualnie, jak i grupowo – to rzecz najważniejsza. To nadaje sens naszemu działaniu.

Miłość jest bardzo praktyczna. To uważność i chęć, żeby zatrzymać się dla kogoś innego wtedy, kiedy gna nas do przodu.

Jeżeli czeka nas kiedyś jakaś totalna ewaluacja, to na pewno o to będziemy zapytani.

#twórczość i rozwój

Interesuje nas tworzenie.

Zmiana, ruch i rozwój są częścią sztuki życia, którą chcemy posiąść.

Jeśli stwierdzimy, że ją posiedliśmy, to będzie znak, że się zgubiliśmy. Nie chcemy tylko reagować. W reagowaniu nie ma tej pasji, energii, lekkości i piękna, które odnajdujemy, kiedy jesteśmy twórczy.

Potrzebujemy i poszukujemy inspiracji. Chcemy też być nią dla innych.

#Bóg

Wierzymy w Jezusa. Po prostu, choć nie tak samo. W tym jesteśmy zakorzenieni.

Im głębiej, tym więcej stąd wypływa – inspiracji do tworzenia, do sprawiedliwości, do wolności, do bycia sobą, do bycia razem i nie tylko dla siebie. Wiele stąd wypływa także dla tych z nas, którzy myślą i wierzą inaczej.

Sprawy się gmatwają, kiedy zapominamy że „ważne jest tylko ważne”, że to droga, a nie religia. Dobrze sobie wtedy to przypominać.

Jeżeli byłaś/byłeś na którymś ze slotowych wydarzeń
i to, co powyżej jest Ci bliskie,
być może zechcesz włączyć się w nasze działania,
wesprzeć je lub podjąć własne pod szyldem SLOTu?

Ludzie

Kiedy pytamy, co jest esencją Slotu, nieustannie powtarza się jedno słowo: ludzie.
To ci, których poznajemy na slotowych imprezach, a później wymieniamy uśmiechy podczas przypadkowego spotkania na ulicy.
To ci, którzy decydują się kupić bilety na Slot Art Festival, co stanowi główne źródło finansowania naszych działań.
To ci, którzy dzielą się swoją wiedzą w ramach programu albo pomagają jako wolontariusze produkcji lub administracji.

Są też i tacy, którzy pracują przez cały rok: w ramach Zarządu lub Rady Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych.

Poznajcie ich!

Agnieszka Pohoroniev
RADA SLOT
Ola Zając
Aleksandra Zając
RADA SLOT, RADA SAF

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w krakowskim Podgórzu.

Na co dzień…

Na co dzień robię Sloty, karmię Zająca i towarzyszę Franciszkowi Józefowi. Koordynuję program Slot Art Festivalu i dbam o finansowanie nowych projektów pod szyldem SLOT.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w ruch Loesje oraz wspieranie dobrych inicjatyw, zwłaszcza lokalnych. Czasem piszę, redaguję lub organizuję wydarzenia.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłam do Slotu przyjeżdżając na Slot Art Festival 2007 jako uczestnik, ze znajomymi.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne poczucie wspólnoty. Istnienie miejsc, w których ludzie mogą wspólnie, swobodnie tworzyć, działać, eksperymentować, spotykać się – mimo różnic. Zwłaszcza miejsc tworzonych oddolnie i spontanicznie. I dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałabym, żeby SLOT umiał się rozwijać i zachowywać świeżość. A praktycznie – aby mógł działać w pałacu w Lubiążu i pomagał ludziom realizować własne pomysły.

Andrzej Horyza
Andrzej Horyza
RADA SLOT, RADA SAF
Bartosz Godziewski
RADA SLOT
Cleres Pacheco
RADA SLOT
Dorota Ogrodzka
RADA SLOT
Filip Pasek
Filip Pasek
RADA SLOT
Katarzyna Bukała
RADA SLOT, RADA SAF
Krzysztof Słaboń
Krzysztof Słaboń
PREZES ZARZĄDU

Na co dzień…

Na co dzień mieszkam w Gliwicach razem z Sonią i naszymi dziećmi: Leną i Jasiem. Mamy fajnych sąsiadów – przyjaciół. Bliska jest nam idea co-housingu. Pracuję jako trener i konsultant – wspieram szkoły, firmy i organizacje w rozwijaniu systemów tutoringowych i mentoringowych. Dużo w związku z tym podróżuję po Polsce, a ostatnio także po Ukrainie.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem… ostatnio nie angażuję się 🙂

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłem do Slotu w czasach przedpotopowych, gdy po świecie chodziły dinozaury.To były lata 90-te ubiegłego stulecia. (Jak to brzmi 🙂 Dostałem zaproszenie na koncercie No Longer Music, który zresztą pomagałem organizować, w nieistniejącym już klubie Kwadraty w Katowicach. Przyjechałem nie znając nikogo. To była druga edycja slotu i od tego czasu opuściłem tylko jedną.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne, że jest to przestrzeń, która kochamy, budujemy i w której uczestniczymy razem z moimi najbliższymi – żoną, dziećmi, przyjaciółmi i znajomymi. Przestrzeń wielu takich różnorodnych mikroświatów, do których się nawzajem zapraszamy praktykując otwartość i gościnność. Ważna jest dla mnie skala slotu, która jest mi bliska – to skala wioski, miasteczka, plemienia, i jego eklektyczna, squatersko – provizoryczna estetyka, w której czuję się jak u siebie. Jest dla mnie ważne, że jest to przestrzeń wolna, uduchowiona i niekomercyjna – w której to co dla nas ważne – doświadczenia, umiejętności wymieniamy w poczuciu obfitości, a nie sprzedajemy. W której spotykamy się tacy jacy jesteśmy. Nie po to, by innym narzucać swoje wizje dobrego życia, ale po to, by je rozwijać i praktykować – ucząc się od siebie i służąc sobie nawzajem. I dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby to co udaje nam się zbudować w czasie festiwalu w Lubiążu, przenikało mocniej naszą indywidualną i wspólnotową, lokalną codzienność. Marzy mi się stowarzyszenie lokalnych ośrodków twórczych.

Kryspin Pluta
Kryspin Pluta
CZŁONEK ZARZĄDU

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Gdyni.

Na co dzień…

Na co dzień myślę o filmach. Piszę swoje scenariusze, czytam scenariusze kolegów, swoich uczniów. Myślę jak zrobić film, pomagam innym robić filmy. Patrzę na ludzi, słucham ich, w mojej głowie non stop powstaje jakiś film. Oglądam filmy zanim powstaną, bo nie wszystkie filmy można zobaczyć na ekranie.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w Fundację Inicjatyw Twórczych „Fordewind”, to tutaj robimy Slot Pomorze. Mam też bzika na punkcie żeglarstwa. Bzik jest mały jak łódka klasy Optimist albo duży jak żaglowiec Pogoria.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłem do Slotu za ludźmi którzy byli dla mnie ważni, jak przyjaciele, jak Provizorca, jak Adam Bajerski. Szedłem za pasją i nieoczekiwanie odkryłem zupełnie nowe przestrzenie moralne i duchowe, które wyznaczają mi kierunek.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Dla mnie ważna jest wspólnota – cel, którego nie da się zrealizować samemu i wszystko to, co po drodze do tego celu… i dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby SLOT był ruchem, który ma wpływ na życie ludzi. Ruchem, w którym panuje wolność, twórczość, inspiracja, relacje oraz Bóg.

Łukasz Kasprzyk
Łukasz Kasprzyk
RADA SLOT, RADA SAF

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Gliwicach.

Na co dzień…

Na co dzień organizuję wydarzenia kulturalne, a czasami piszę scenariusze.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w działalność sektora kreatywnego na Śląsku.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłem do Slotu prawie 20 lat temu przez przyjaciół, którzy już byli zaangażowani w SLOT.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne, że bliskie mi osoby, na kilka dni w roku tworzą niesamowitą przestrzeń wypełnioną slotowym DNA. I dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby SLOT cały czas się rozwijał, pozostał prawdziwy.

Magdalena Gładzik
RADA SLOT, RADA SAF
Magdalena Obrępalska
RADA SLOT
Marcin Gładzik
RADA SLOT, RADA SAF
Marcin Młynek
Marcin Młynek
RADA SLOT, RADA SAF
Marcin Mokry
Marcin Mokry
RADA SLOT

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Gliwicach.

Na co dzień…

Na co dzień czytam książki w toalecie.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w Zabawę i Wychowanie.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłem do Slotu, bo Inni mi powiedzieli.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne, żeby dzielić się ze sobą tym, o czym jesteśmy głęboko przekonani, że jest naprawdę ważne. Zwłaszcza w gronie ludzi, dla których raczej jest to nieważne, zbędne i niepotrzebne. To są oszałamiające momenty w życiu. I dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby SLOT nigdy się nie skończył.

Marta Horyza
RADA SLOT
Marta Shaw
Marta Shaw
RADA SLOT

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Krakowie.

Na co dzień…

Na co dzień pracuję w Instytucie Spraw Publicznych UJ, gdzie uczę kompetencji międzykulturowych i przywódczych, metod badawczych i zarządzania w edukacji.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w Stowarzyszenie „Fala”.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłam do Slotu, kiedy zaprosił mnie do współpracy poprzedni szef działki wykładowej, dzisiaj znanej jako Strefa Myśli.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne zrozumienie, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem i dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałabym, żeby SLOT był poligonem doświadczalnym wzajemnego uczenia się i budowania porozumienia pomiędzy różniącymi się od siebie ludźmi.

Marta Sztwiertnia
CZŁONEK ZARZĄDU
Marzena Horyza
Marzena Horyza
SEKRETARZ ZARZĄDU, RADA SAF

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam we Wrocławiu.

Na co dzień…

Z zawodu jestem muzykiem (gram na flecie poprzecznym), tłumaczem i geologiem. Ale parałam się w życiu wieloma różnymi zajęciami, jak krawcowa, pomoc salowej, organizator imprez kulturalnych, instruktor gry na gitarze itd. Mam rodzinę: męża (już prawie od 30 lat, a wciąż ma to sens 🙂 i trójkę dzieci (już nie-dzieci), a bycie ich mamą jest dla mnie największym wyzwaniem, osiągnięciem i radością.

Poza Slotem angażuję się w…

Gram na flecie – i gdyby nie niedoskonały świat, w którym żyjemy, zajmowałabym się muzyką przez większość mojego czasu. Pomagam też moim przyjaciołom, którzy prowadzą pierwszy w Polsce rodzinny dom dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. I robię mnóstwo innych rzeczy – czasami za dużo…

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Hmm . . . zainicjowaliśmy go z moim mężem i grupą przyjaciół.

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne, aby szukać i budować prawdziwy obraz świata, człowieka i Boga oraz uczyć się i doświadczać autentycznych głębokich relacji i dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

jak długo będzie istnieć, był przestrzenią emanującą życiem, prawdziwością, wolnością, twórczym potencjałem, miłością oraz zachwytem i pokorą wobec naszego Stwórcy.

Michał Popiela
Michał Popiela
SKARBNIK ZARZĄDU

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Toruniu.

Na co dzień…

Na co dzień pracuję w Fundacji Court Watch Polska, gdzie z ekipą świetnych ludzi wnosimy perspektywę obywatelską w świat polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w… Może odwrotnie – poza pracą i rodziną angażuję się w Slot.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Trafiłem do Slotu dzięki Andrzejowi Horyzie, mojemu ówczesnemu wykładowcy (dawne dzieje).

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

Jest dla mnie ważne, żeby ludzie się rozwijali, nabywali nowe umiejętności, szli do przodu. Dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby SLOT był odważny. Podejmował wyzwania. A może nawet ryzykował czasem 😉

Paulina Szymura
Paulina Szymura
DYREKTOR BIURA SLOT, RADA SLOT, RADA SAF
Paweł Ogrodzki
RADA SLOT
Radek Grygoruk
Radosław Grygoruk
RADA SAF
Sebastian Pawłowski
Sebastian Pawłowski
RADA SLOT

Gdzie mieszkasz?

Mieszkam w Warszawie.

Na co dzień…

Na co dzień jestem mężem i ojcem. Naszą rodzinną pasją są podróże, którymi dzielimy się na blogu www.pomykamy.pl. Zawodowo zajmuję się reklamą i eventami w ramach agencji SHA Creative, której jestem współwłaścicielem.

Poza Slotem angażuję się w…

Poza Slotem angażuję się w działania, w których widzę sens i na które udaje mi się wygospodarować siły i czas.

Trafiłam/Trafiłem do Slotu…

Do SLOTu trafiłem przed jego powstaniem…

Jest dla mnie ważne… …i dlatego współtworzę SLOT.

SLOT DNA jest dla mnie ważne i dlatego współtworzę SLOT.

Chciał(a)bym, żeby SLOT…

Chciałbym, żeby SLOT był zawsze prawdziwy i organiczny.

Skąd się wzięliśmy?

 • Kontrkultura

  Historia Slotu sięga lat 80 i kontrkulturowego fermentu tamtych lat. Wtedy na zaproszenie kilku osób przyjechał z Amsterdamu do Polski punkowo-nowofalowy zespół No Longer Music. Mieli wystąpić na scenie festiwalu w Jarocinie, ale ponieważ ich koncert był de facto spektaklem opartym na ewangelicznej historii pasji Jezusa, dostali zakaz i koncert odbył się nieoficjalnie, poza terenem festiwalu. Oczywiście hasło “zakazany koncert” był wtedy najlepszą reklamą, więc zgromadził on spory tłum.

 • Trasy No Longer Music

  Potem ekipa dzisiejszego Slotu jeszcze kilkakrotnie organizowała w Polsce trasy dla No Longer Music. Były to niepowtarzalne, magiczne, uduchowione spotkania – ludzie zostawali po koncertach i chcieli rozmawiać, modlić się. Przekonaliśmy NLM, żeby zamiast kolejnych koncertów, zorganizować „zlot”. Do mazurskiej miejscowości Stacze przyjechało około 60 osób. Była to punkowa impreza w partyzanckich warunkach: centralnym miejscem była scena zadaszona folią rozciągniętą między dwoma wojskowymi beczkami, na której grały dwa zespoły z tym samym składem. Jeden z nich nazywał się oczywiście “Folia Band”.

 • Twierdza Boyen

  Ponieważ to wydarzenie szybko obrosło legendą, trzeba było szukać większego miejsca na kolejny rok. Wybór padł na Twierdzę Boyen w Giżycku. Festiwal zaczął się rozwijać z dynamiką śniegowej kuli. Praktycznie bez żadnej promocji, co roku niemalże podwajała się liczba uczestników, koncertów, a potem też warsztatów, spektakli, projekcji i… czasu, który trzeba było poświęcić na zorganizowanie wszystkiego.

 • Lubiąż 2001

  W 2001 roku Slot Art Festival został przeniesiony do Lubiąża. Dlaczego właśnie tu? Powodów było kilka. Razem z rozwojem imprezy pojawiła się potrzeba większego miejsca – już nie na kilkaset, ale na kilka tysięcy uczestników. Slot stawał się znany poza Polską, szukaliśmy lokalizacji bardziej dostępnej dla osób z zagranicy. Na Lubiąż zwrócił nam uwagę nasz znajomy, który tam mieszkał. Po pierwszych wizytach byliśmy jednocześnie zachwyceni i przerażeni. Miejsce było absolutnie niezwykłe i magiczne, ale również zupełnie nieprzygotowane. Wszystko trzeba było zbudować od początku: sceny, instalację elektryczną, sanitarną, ogrodzenia. Jednak ponieważ lubimy wyzwania, dość szybko podjęliśmy decyzję. Bardzo ważna była dla nas również otwartość, wsparcie i zaufanie jakimi obdarzyli nas gospodarze Lubiąża (Fundacja Lubiąż) i władze lokalne – Urząd Miasta Wołów i Starostwo Powiatowe w Wołowie. Bez ich przychylności i praktycznej pomocy nie bylibyśmy w stanie realizować tam Slotu.

SLOT to nie tylko kilkudniowy festiwal, choć ten jest najbardziej spektakularnym przejawem działalności Stowarzyszenia. Co dzieje się w ciągu roku? SLOT to bardziej ruch niż organizacja. Lokalne Ośrodki Twórcze to rozsiane po całej Polsce, powstałe oddolnie, mniej lub bardziej zorganizowane grupy ludzi współpracujących ze Slotem. Zwykle w wymiarze lokalnym realizują oni pomysły, które nawiązują do Slot Art Festivalu: Slot Festy i Slot Dni, wystawy, DKF-y, grupy dyskusyjne, koncerty, imprezy.

Nasza nazwa, Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych, oddaje przyświecającą nam wizję: tworzenia opartej na relacjach i podobnych wartościach sieci kolektywów, inicjatyw i organizacji, autonomicznych i aktywnie zaangażowanych w swoje otoczenie.

Staramy się przenosić ideę Slotu w wymiar lokalny, m.in. organizując lub wspierając organizację SLOT DNI. Są to miejskie mini festiwale, podobnie jak SAF realizowane przez wolontariuszy. Na ich program składają się koncerty, imprezy, warsztaty, spektakle, projekcje, wykłady. Niektóre gromadzą kilkaset, inne kilkadziesiąt osób. Każda z tych imprez ma swój własny koloryt. W ciągu ostatnich kilku lat w całej Polsce odbyło się dobre kilkadziesiąt tego typu imprez.

Dobrym przykładem lokalnej inicjatywy jest slotowa grupa w Krakowie. Ponieważ wielu z nich podróżowało, zaczęli organizować imprezy pt. SLOT Fest „O Wschodzie”, których główną osią nie były koncerty, ale slajdowiska i opowieści z podróży. Debiutancki SLOT Fest „O Wschodzie” zakończył się wielkim sukcesem – w niewielkim pubie przy krakowskim rynku pojawiło się kilkaset osób, wielu nie było w stanie dostać się do środka. Impreza była kontynuowana i na kilka lat wpisała się w miejski krajobraz. A zaczęło się od tego, że kilka osób zorganizowało coś wypływającego z ich autentycznej pasji, dla i razem ze swoimi znajomymi, którzy tę pasję podzielają.

Równie ciekawe przedsięwzięcia prowadził SLOT Warszawa, zapraszający na SLOT Dni oraz festiwal tworzony przez ekipę SLOT Pomorze dzięki wsparciu miasta. Wyjątkową działalność utrzymuje SLOT Rzeszów, gdzie od kilku lat działa regularnie SLOT Cafe.