Projekt „Podnoszenie kompetencji kadry Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych” realizowany w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych

Celem projektu jest rozwój organizacji oraz jej pracowników i wolontariuszy. Stowarzyszenie działa przede wszystkim w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy, więc zależy nam zarówno na wzmacnianiu zespołu pracowników, jak i wspieraniu wolontariuszy w podnoszeniu ich kompetencji i zrastaniu się z organizacją.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu pomoże zintegrować zespół liderów stowarzyszenia wokół wspólnej i mądrej wizji rozwoju, oraz tworzyć warunki do większej synergii działań w warunkach dużego rozproszenia geograficznego kluczowych osób. Chcemy wdrażać nowo poznaną wiedzę w praktyce w działania edukacyjne realizowane poprzez formułę festiwalu, jak i inspirowanie oddolnych działań lokalnych wzmacniających proaktywne i demokratyczne postawy życiowe i zaangażowanie obywatelskie. Chcemy rozwijać działania z lokalnymi społecznościami i tworzyć przestrzeń dialogu w spolaryzowanym świecie, uwzględniając trudne tematy, takie jak kryzys migracyjny.

Uważamy, że jedną z najcenniejszych metod nauki jest wymiana dobrych praktyk i uczenie się od organizacji, które podobnie jak my działają w zespołowym zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami, oraz posiadają doświadczenie w obszarach, które są dla nas priorytetowe.

W ramach projektu realizujemy 4 mobilności kadry nieformalnej edukacji dorosłych w naszej organizacji o charakterze „job shadowing”.  Łącznie w mobilnościach weźmie udział 22 osoby z naszej organizacji, zarówno pracownicy, jak i wieloletni wolontariusze.

  1. Buckminster College w Brugii (Belgia) https://buckminstercollege.org – organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy zespołu badawczego Pearl Divers Research Group, działającego na Vrije Universiteit w Brukseli. Grupa badawcza pracuje od lat nad opracowaniem koncepcyjnych fundamentów praktyk edukacyjnych i pedagogicznych w świetle najnowszej wiedzy naukowej z różnorodnych dyscyplin, od neuronauk po teorię systemową.  Co istotne działania nie ograniczają się do zespołu badawczego, ale jego praktycznym ramieniem jest Buckminster Game, gdzie analizowane teorie przekładane są na praktykę. Wyjazd łączy „job shadowing” z warsztatami dla zespołu poświęcony jest systemowemu spojrzeniu na edukację i twórczej refleksji nad zmianami paradygmatów w edukacji w kontekście rosnącej złożoności i przyśpieszających zmian w nauce i technologii.

            Termin: 21-25 lutego 2023

  1. BUNKER w Lublanie (Słowenia) https://www.bunker.si, wyjazd na festiwal Mladi Levi (Młode Lwy) który odbywa się od 25 lat w Starej Elektrowni. Ma przede wszystkim charakter teatralny i performatywny, ale ważne są też dla niego tematy tworzenia wspólnoty, oddolnych inicjatyw społecznych. Główną grupą docelową organizacji są młodzi ludzie, lecz festiwal jest otwarty dla wszystkich, więc jest to podobny układ jak w SAF. Wyjazd ma też na celu poznanie kultury pracy organizacji tworzącej festiwal, która prowadzi również działania całoroczne w kontekście myślenia o działaniach pozafestiwalowych w Slocie i  przenoszenie dobrych praktyki działań edukacyjnych w trakcie festiwalu na całoroczne działania lokalne.

            Termin: 23-27 sierpnia 2023

  1. POGON w Zagrzebiu (Chorwacja) https://www.pogon.hr to dom kultury niezależnej, który bezpłatnie udostępnia swoje pomieszczenia i sprzęt techniczny stowarzyszeniom, organizacjom artystycznym i grupom nieformalnym. Ich główną misją nie jest tworzenie wydarzeń kulturalnych, ale dawanie przestrzeni artystom i młodom osobom na ich działania i pomysły. Wraz z przestrzenią na działania dają też wsparcie merytoryczne i logistyczne. POGON jest bezpośrednim wynikiem rzecznictwa i aktywizmu organizacji skupionych na znalezieniu rozwiązania problemu niewystarczającej infrastruktury dla niezależnej działalności kulturalnej w Zagrzebiu. Celem wyjazdu jest również przenoszenie dobrych praktyki działań edukacyjnych w trakcie festiwalu na całoroczne działania lokalne i rozwijanie inicjatyw oddolnych w lokalnych społecznościach.

            Termin: 6 – 10 listopada 2023

  1. Lesvos Solidarity w Mytilene (Grecja) https://lesvossolidarity.org/en/ . Organizacja prowadząca m.in. Mosaik Support Center na wyspie Lesbos. Celem jest obserwacja pracy w organizacji pracującej z uchodźcami i migrantami i pomagającej im w odnalezieniu się w Europie. W naszych działaniach chcemy być zawsze agorą do spotkania ludzi o różnych poglądach, opiniach i przekonaniach. W polaryzującym się społeczeństwie jest to coraz większe wyzwanie, gdyż coraz mniej osób jest otwartych na wysłuchanie opinii, z którymi się nie zgadza. W kontekście narastającego w Polsce kryzysu migracyjnego i wielu stereotypów na temat uchodźców uważamy, że temat jest ważny i chcemy go poruszać zarówno w ramach programu edukacyjnego na festiwalu, jak i w działaniach lokalnych, całorocznych. Mamy jednak świadomość, że wymaga to zarówno dużej wrażliwości, jak i bardzo dobrej znajomości tematu na poziomie faktów, a nie opinii. Pragniemy szukać narzędzi i sposobów rozmowy na trudne tematy.

            Termin: 6-10 listopada 2023